Dismiss Notice
Diễn Đàn Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình | Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình | Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh | Phụ Trách Đội | Chỉ Huy Đội
Chào mừng Khách đến với diễn đàn của Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình!
Hãy lên đầu trang để xem có thông báo nào mới không nha!

Giới thiệu

Liên Đội Phụ Trách Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Quận Tân Bình, gọi tắt là Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình (LĐPT QTB) được thành lập vào năm 1991, do Nhà Thiếu Nhi Quận Tân Bình trực tiếp quản lí.

Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình là một tập thể những đội viên ưu tú và thanh niên có đạo đức tốt, có chuyên môn công tác Đội, yêu thích công tác thiếu nhi, tự nguyên tham gia Liên Đội.

Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình hoạt động trên lĩnh vực các công tác Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, công tác thiếu nhi, công tác Phụ Trách Đội, phụ trách thiếu nhi và công tác thanh niên.

Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định là đội hình phụ trách Đội tình nguyện tích cực cống hiến và góp phần xây dựng công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày một đi lên.MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình có mục đích phát triển lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng phong trào Đội đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng cho các phong trào Đội quận Tân Bình trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động thu hút lực lượng tham gia và thực hiện chương trình rèn luyện Phụ trách Đội. Hình thành lớp Đội viên năng động, sáng tạo, có bản lĩnh xứng đáng kế thừa vai trò người phụ trách Đội tương lai.

Liên Đội Phụ Trách Quận Tân Bình lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc trong việc xây dựng Liên Đội